Kurra kevätkokous

7.5.2017 klo 18:00

Kurra Hockey ry sääntömääräinen kevätkokous to 18.5.2017

Kurra Hockey ry sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 18.5.2017 klo 18:00. Paikkana Klaukkalan jäähalli iso kokoustila.

Kokouksessa käsitellään Kurra Hockey ry:n sääntömääräiset asiat. (10 §)

1. Valitaan kokoukselle

a. Puheenjohtaja

b. Sihteeri

c. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d. Ääntenlaskijat

2. Todetaan läsnä olevat, äänioikeutetut jäsenet

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin joissa seura on jäsenenä

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Päätetään kokous 

Muissa asioissa käsitellään Kurra Hockey ry:n Opetusministeriöltä saama hanketuki lasten monipuolisen liikunnan lisäämiseksi. Tuki mahdollistaa mm. "junioripäällikön" palkkaamisen.

Kurra hallitus