Koronapassi pois käytöstä 24.1.2022 saakka Nurmijärvellä (päivitetty 14.1.2022)

Valtioneuvosto päätti 28.12. että koronapassi poistuu väliaikaisesti käytöstä aikavälille 30.12.2021 – 24.1.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei tällä hetkellä ole lisäämässä lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa liikunta-, virkistys- ja harrastustilojen sulkumääräysten piiriin. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret saavat siis jatkaa ohjattua harrastamista muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Tilojen käytössä tulee edelleen huomioida terveysturvallisuus. (Päivitetty 14.1.2022).

https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/koronapassin-kayttoon-tilapaisia-poikkeuksia

Tämä tarkoittaa sitä, että niin yleisöä koskevissa rajoituksissa kuin tilojen käyttöä koskevissa rajoituksissa niistä ei voi luopua koronpassia käyttämällä.

Täten kaikilla, joiden toiminnan järjestämiseen liittyy aiemmin ilmoitettu mahdollisuus vapautua rajoituksista järjestelyistä harjoittelun ja otteluiden suhteen, tämä mahdollisuus siis poistuu.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Harjoitukset ja ottelut on järjestettävä terveysturvallisesti siten, että:

  • pukukopeissa täytyy säilyä mahdollisuus turvaväleihin
  • suosittelemme, että harjoitusryhmät jaetaan n. 10 hengen ryhmiin, ryhmiä jäällä voi olla toisistaan erillään useita
  • ryhmiä ei sekoiteta, eli kuten jo opittu aiemmin, harjoitellaan omissa ryhmissä
  • vältetään pelaajaliikennettä joukkueiden välillä
  • sarjaottelut pelataan normaalisti edellä mainitut pukukoppeja ja pelaajaliikennettä koskevat suositukset huomioiden
  • jäähallin sisätiloihin vain pelaajat, valmentajat ja välttämättömät toimihenkilöt
  • jäähallien sisätiloissa suositellaan maskin käyttöä kaikille 12-vuotta täyttäneille

Yleisön osalta kullakin alueella toimitaan paikallisen AVIn päätöksen mukaisesti. Tällä hetkellä Nurmijärvellä yleisötilaisuudet ovat kokonaan kielletty.

https://www.keusote.fi/palvelumme/korona/koronasuositukset-ja-rajoitukset/

Valtioneuvoston uuden asetuksen myötä koronapassilla ei voida 24.1.2022 saakka poiketa voimassa olevista henkilömäärärajoituksista. Muutos astuu voimaan 30.12.2021 kello 00.00.

 

Kurra Hockey ry