Koronasuositukset 1.2. alkaen: alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa avataan rajatusti

‍Keusote on täydentänyt koronaepidemiasuosituksiaan 29.1 ja Aluehallintovirasto on 27.1. antamassaan päätöksessä jatkanut aiempaa määräystään kokoontumisrajoituksista samansisältöisinä. Tämän johdosta Nurmijärven koronasuositukset ja rajoitukset säilyvät ennallaan 28.2.21 asti muilta osin, paitsi alle 20-vuotiaiden harrastamisen osalta.

Alueemme koronatartunnat ovat lähteneet viikon aikana voimakkaaseen nousuun noin kuukauden kestäneen tasaisen vaiheen jälkeen. Alueemme ilmaantuvuusluku ja tapausmäärien nopea nousu täyttävät leviämisvaiheen kriteerit. Rajoituksia kohdennetaan edelleen laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen.

Keusoten koronasuosituksissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimintasuunnitelmaa Covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi tammi-toukokuussa 2021, sekä huomioidaan alueemme lähikuntien tilanne. STM:n ohjeen mukaan alueellisilla, oikea-aikaisilla ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella ja tartunnanjäljityksellä voidaan hillitä epidemian leviämistä. Rajoitustoimenpiteitä ei saa myöskään purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään.

Alueemme kunnat haluavat tukea nuorten harrastustoimintaa. Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) linjasivat 27.1. muutoksia lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskeviin rajoituksiin helmikuun alusta alkaen. Keusoten ja alueen kuntien johto on nähnyt tarkoituksenmukaista myötäillä pääkaupunkiseudun linjauksia sillä alue muodostaa yhtenäisen harrastusalueen. Nurmijärvellä ja muulla Keusoten alueella (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa avataan rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen 1.2.2021 alkaen.

Yli 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajoitetaan edelleen kuten aiemmin.

Nurmijärven kunta suosittelee voimakkaasti, että kaikki alueen toimijat noudattavat annettuja ohjeistuksia ja suosituksia. Keusoten 1.2. päivitetyt suositukset ovat samansuuntaisia pääkaupunkiseudun 27.1. antamien uusien suositusten ja rajoitusten kanssa. Koska Keusoten alueen koronatilanne voi äkillisesti muuttua, tulee toimijoiden varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua tiukentamaan nopeastikin.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta Nurmijärvellä
Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Kunta suosittelee ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua. Pienryhmäkoko kaikessa sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa on 10 (10 lasta/nuorta + lisäksi välttämättömät ohjaajat).

Isommassa harrastustilassa (katso listaus alta), jossa tilan voi jakaa, saa olla samanaikaisesti useampi pienryhmä samanaikaisesti. Ryhmät eivät saa kuitenkaan sekoittua keskenään harrastustoiminnan aikana tai esim. käytävätiloissa siirryttäessä harrastustilaan. Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä. Harrastusryhmien osalta järjestäjä tiedottaa tarkemmista ohjeista erikseen.

Seurat, järjestöt ja muut lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestävät voivat kysyä lisätietoja asiasta kunnalta. Kunta jakaa tarvittaessa uusia vuoroja kunnan toimiville junioriseuroille.

Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.​

Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja tai kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. Lasten ja nuorten leirien osalta tiedotetaan erikseen maanantaina 1.2.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan aiempien päätösten mukaisesti.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

-Suositellaan ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua
-Pienryhmäharrastaminen mahdollista sisätiloissa, harrastusryhmän koko voi olla 10 (lasten tai nuorten määrä 10 + välttämättömät huoltajat)
-Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Toiminnan järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
-Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
-Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
-Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
-Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
-Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
-Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
-Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Klaukkalan jäähalli

-Palvelut avataan alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan yksilö- ja pienryhmäharjoitteluna (ryhmäkoko 10 lasta tai nuorta).
-Jäähalli on käytössä kunnan toimiville junioriseuroille. Kunta myöntää vuoroja kunnan toimiville junioriseuroille.
-Jäähallilla voi olla useampi pienryhmä samanaikaisesti, kunhan sisätiloissa huomioidaan turvavälit ja kasvomaskisuositukset.
-Pukuhuonetiloissa huomioidaan ryhmien erillään pitäminen.
-Vuoroja voidaan turvallisuutta edistääksemme muuttaa tai suunnitella seurojen kanssa vuoroja uudelleen nykyistä tasoa vastaavana.

Koko tiedote luettavissa: https://www.nurmijarvi.fi/koronasuositukset-1-2-alkaen-alle-20-vuotiaiden-harrastustoimintaa-avataan-rajatusti/ 

Seura ohjeistaa, sekä tiedottaa joukkueita ja kiekkokoulua vielä viikonlopun aikana.

 

Kurra Hockey ry