Tukea jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin – Ikäluokkien U9 - U12 hakuaika

Ikäluokkien U9-U12 perheillä on syksyllä mahdollisuus hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin.

Hakuaika: Hakemukset toimitetaan Kurra Hockey ry:lle alla olevan ohjeen mukaisesti 19.10.2020 mennessä
Päätökset: 30.11.2020 mennessä
Maksu: 18.12.2020 mennessä

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain: U9-U10/200 €, U11-U12/300 €.
Syksyn haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 100 000 euroa. Tuki kohdistetaan kauden 2020–21 kausimaksuihin.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJAT)
Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJIEN SEURAT)
Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä.
Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla. Seuran tulee olla sitoutunut Kunnioita Peliä -ohjelmaan ja viestiä aktiivisesti Et ole yksin -palvelusta.

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ – NÄIN TUKIHAKU ETENEE
Tukihakemukset täytetään aina seuran toimesta, tukea hakevat perheet toimittavat seuran vastuuhenkilölle hakemukseen tarvittavat tiedot.

Hakemukset toimitetaan Kurrassa kurra.puheenjohtaja(at)gmail.com -sähköpostiosoitteeseen viimeistään maanantain 19.10. aikana, jotta seuralle jää aikaa täyttää hakukaavakkeet hakuajan puitteissa. Myöhässä tulevia hakemuksia ei ole mahdollista toimittaa eteenpäin, eikä niitä tulla käsittelemään Jääkiekkoliitossa.

Perheiltä hakemukseen kysyttävät kysymykset (syksyn haku)
https://www.dropbox.com/s/fbr3tpop6asx5xx/Kysymykset_perheille_U9U12.pdf?dl=0

Päätökset tiedotetaan seuroille marraskuun loppuun mennessä ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 18.12. mennessä.
Vanhempien ikäluokkien (U13-U18) tukien haku tapahtuu keväällä.

Tarvittaessa lisätietoja tuesta puheenjohtaja Kari lehikoinen.