Tukea jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin - Kevään 2019 tukihaku, ikäluokat D-B

Kauden 2019-20 B-, C- ja D-junioreiden perheillä on keväällä mahdollisuus hakea taloudellista tukea jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin.

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista. 

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti: D/700 €, C/1100 € ja B/1300 €.

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ – NÄIN TUKIHAKU ETENEE

Lähetä hakemus [email protected] -osoitteeseen ke 3.4. klo 18 mennessä, jonka jälkeen seura täyttää lomakkeen Suomen Jääkiekkoilijat ry:n verkkosivuilla. Pelaajalta/perheiltä hakemuksessa kysyttäviin asioihin pääset tutustumaan tästä linkistä.

Tuki maksetaan seuran tilille ja kohdistetaan kauden 2019–20 kausimaksuihin - tuen maksamisen edellytyksenä on, että pelaaja jatkaa jääkiekon harrastamista myös tulevalla kaudella. Kevään haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 1 000 000 euroa. 

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan. Mikäli pelaaja lopettaa harrastamisen kesän aikana ei tukea makseta. Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää sekä pelaajan että seuran huomio pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin. 

PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätökset tiedotetaan seuroille kesäkuun 2019 aikana ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 15.9.2019 mennessä.

Nuorempien ikäluokkien (E-ja F-juniorit) tukien haku tapahtuu syksyllä.

Kurra Hockey ry