U9-U16-Ikäluokkien tukihaku keväälle alkaa

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön
OLYMPIA- JA A-MAAJOUKKUERAHASTO jakaa junioriavustuksia vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastukseen 80.000 €
Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön alainen Olympia- ja A-maajoukkuerahasto tukee vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastusta.

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimeentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista keväällä 2022. Ikäluokat, joille avustusta myönnetään ovat U9-U16.

Tukien hakeminen tapahtuu seurojen toimesta seuran yhteyshenkilön kautta. Hakuaika on 25.11.2021 – 15.12.2021. Hakuajan umpeutumisen jälkeen tulevia hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen: toimisto(at)kurra.fi.

Haku tapahtuu seuraavasti:
Lapsen huoltaja lähestyy seuraa ja toimittaa seuralle perustelut tukihakemukselle. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:
• Haettava tuki (ikäluokka U9-U16)
• Pelaajan nimi
• Pelaajan syntymävuosi
• Talouden nettotulot/kk (alle 2000 €, 2001-4000 € vai yli 4001 €)
• Tuleeko perheestä useampi hakemus
• Onko pelaaja saanut tukea Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta vuonna 2021
• Pelaajan huoltajan perustelut (lyhyt perustelu miksi perheen tulisi saada tukea)
 

Seura täyttää lomakkeen Suomen Jääkiekkoilijat ry:n verkkosivuilla tukihaun päättymisen jälkeen. Perheet eivät ole yhteydessä liittoon.

Hakemukset käsitellään joulukuun 2021 - tammikuun 2022 aikana. Avustusten saajista pyritään ilmoittamaan Jääkiekkoliiton aluepäälliköille 27.1.2022 mennessä (aluepäälliköt informoivat edelleen seurojen vastuuhenkilöitä). Tuet maksetaan seuroille, jotka ohjaavat summan tukia saaneiden junioreiden kausimaksuihin.
Avustusten kokonaismäärä on 80.000 € ja se jaetaan rahaston ohjausryhmän harkinnan mukaan – avustussummat vaihtelevat ikäluokittain. Avustusten jakamisessa ovat ensisijalla ne hakivat, jotka eivät ole saaneet avustusta Suomen Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta vuonna 2021.

Lisätiedot:
Seuran yhteyshenkilönä toimii Heikki Tiihonen
heikki.tiihonen(at)kurra.fi
0400 173 755